שיעור הקורסים שלימדו חברי סגל זוטר בתחום מדעי הרוח ושיעור הסטודנטים שלמדו