שיעור הקורסים בתחום מדעי הרוח שלימדו חברי סגל זוטר - תשע׳׳ה