שיעור השינוי במספר הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון ושני ובמספר חברי סגל בכיר בתחום מדעי הרוח לפי אוניברסיטאות - תשנ׳׳ה-תשע׳׳ג