שיעור השינוי במספר הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון ושני לעומת שיעור השינוי במספר חברי סגל בכיר לפי תחומים - תשנ״ה-תשע״ג