מספר התארים האקדמיים מאוניברסיטאות בקרב הנבחנים בבחינת בגרות מורחבת בהיסטוריה - ילידי 1980 - חינוך ערבי