ממוצע ציוני בחינות הבגרות המורחבות בחינוך הערבי בקרב ילידי 1980 - לפי מגדר