שיעור הניגשים לשתי בחינות בגרות מורחבות במקצועות ההומניים לפי סוג פיקוח