שיעור הניגשים לבחינות בגרות מורחבות מבין כלל הנבחנים בהיסטוריה-ספרות ותנ׳׳ך במגזר היהודי