מספר הניגשים לבחינות בגרות מורחבות באמנות-תנ׳׳ך-ספרות-היסטוריה ופיזיקה - במגזר היהודי