שיעור המצטיינים מבין הניגשים לבחינות הבגרות במקצועות שונים-2013