מספר התארים האקדמיים מאוניברסיטאות בקרב הנבחנים בבחינת בגרות מורחבת בהיסטוריה-תנ׳׳ך-ספרות ואמנות - ילידי 1980 - חינוך עברי