מסיימי תואר ראשון בחלוקה מגדרית והמקצועות שבהם נבחנו בבחינת בגרות מורחבת - ילידי 1980