שיעור משלימי תואר שני מכלל הנבחנים בבחינות בגרות מורחבות בקרב ילידי 1980