שיעור משלימי תואר ראשון מכלל הנבחנים בבחינות בגרות מורחבות בקרב ילידי 1980