שיעור הזכאים ושאינם זכאים לתעודת בגרות מבין הניגשים לבחינות בגרות מורחבות בקרב ילידי 1980