ממוצע הציונים בבחינות הבגרות המורחבות בחינוך העברי הממלכתי-דתי בקרב ילידי 1980 - לפי מגדר