ממוצע ציוני בחינות הבגרות המורחבות בחינוך העברי הממלכתי בקרב ילידי 1980 - לפי מגדר