שיעור הסטודנטים הלומדים במדעי הרוח מבין כלל הסטודנטים בכל אוניברסיטה