מספר הסטודנטים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות ובמכללות