סטודנטים למדעי הרוח בחלוקה לרישום כחוג ראשון-שני-שניהם או חד-חוגי