מימון לתלמידי מחקר בתחום מדעי הרוח באוניברסיטה העברית (2015) ובאוניברסיטת בן-גוריון (2011)