שיעור הסטודנטים הלומדים בתחום מדעי הרוח בכל אוניברסיטה מבין כלל הסטודנטים הלומדים בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות