סטודנטים הלומדים לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה לפי תחומים