מספר בוגרי מדעי הרוח ומדעי הרוח והחברה באוניברסיטה הפתוחה-ושיעורם מבין כלל הבוגרים