שיעור הנשים בקרב הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות ובמכללות