שיעור הנשים בקרב הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח-ארצות הברית וישראל