מספר המועסקים ומספר משרות הוראה לתלמידי מחקר בתחום מדעי הרוח באוניברסיטת חיפה - 2014