שיעור הנשים בין חברי הסגל האקדמי הבכיר ושיעור הנשים בעלות ואר פרופסור מבין כלל חברי הסגל ומבין חברי הסגל בתחום מדעי הרוח