זכייה בקרנות מחקר תחרותיות בתחום מדעי הרוח - לפי מוסד