זכייה בקרנות מחקר תחרותיות ואחרות בתחום מדעי הרוח - לפי מוסד