הקרן הלאומית למדע - הגשות וזכיות במענקים בתחום מדעי הרוח