הקרן הלאומית למדע - סכומי הזכיות בתחומים שונים בתוך מדעי הרוח