הקרן הלאומית למדע - מספר הזכיות בתחומים שונים בתוך מדעי הרוח