הקרן הלאומית למדע - מענקים בתכנית פרסום ספרים בתחום מדעי הרוח