הקרן הלאומית למדע - מענקים בתכנית מוקדי מחקר בתחום מדעי הרוח