מספר שעות עבודה בשבוע המוקדשות לפעילויות שונות בקרב חברי הסגל הבכיר