שיעור הנשים בקרב סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה - לפי תחומים