שלושת החוגים הגדולים באוניברסיטאות בתשס׳׳ד - כולל לימודים כלליים