שלושת החוגים הגדולים באוניברסיטאות בתשנ׳׳ד - ללא לימודים כלליים