שלושת החוגים הגדולים באוניברסיטאות בתשנ׳׳ד - כולל לימודים כלליים