שיעור המסיימים לימודים לתואר ראשון בזמן תקני + 5 שנים