השוואת ממוצע המבחן הפסיכומטרי של סטודנטים חדשים באוניברסיטאות בשנים 2000 ו-2013