מגזרים שונים בקרב סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה בתשע׳׳ה