ממוצע מבחני בגרות ופסיכומטרי בקרב סטודנטים הלומדים בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות