ממוצע מבחני הבגרות של סטודנטים - בהשוואה בין תחומים