השוואת ממוצע מבחני הבגרות של סטודנטים חדשים באוניברסיטאות בשנים 2000 ו-2013