שיעור הסטודנטים הערבים באוניברסיטאות ובמכללות - מבין כלל הסטודנטים ומבין הסטודנטים הלומדים בתחום מדעי הרוח