שיעור הסטודנטים מחוץ לפקולטות למדעי הרוח שלמדו קורסים בתחום מדעי הרוח - תשע׳׳ה