שיעור הסטודנטים הלומדים לימודי מזרח אסיה מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות ובמכללות