שיעור הסטודנטים הלומדים קולנוע וטלוויזיה מבין כלל הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בתחום מדעי הרוח באוניברסיטאות ובמכללות